04.10.2022


06.10.2020 Заповед №283/05.10.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" гр.Монтана за откриване на търг (втора тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2020-2021 г., списък на имотите, образци на тръжни документи, проект на договори и указания за участие в търга. 315.25 KB
акт. 23.09.2020 Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за 2020 г. 36.59 KB
28.08.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В ОБЛАСТ МОНТАНА – 2020Г. 71.45 KB
27.08.2020 ЗАПОВЕД, УКАЗАНИЯ, МЕТОДИКА И ЕЛЕКТРОНЕН ФАЙЛ „ОПИС ФАКТУРИ“ – КАМПАНИЯ „АКЦИЗ 2020“. 178.61 KB
18.08.2020 От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя. 84.24 KB
18.08.2020 Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
18.08.2020 Заповед РД09-655/17.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки за 2020 г. 743.78 KB
18.08.2020 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА. 21.98 KB
12.08.2020 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония) за стопанската 2020/2021 г. 108.50 KB
07.08.2020 Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и приложения към нея. 667.29 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728