22.07.2024


28.08.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В ОБЛАСТ МОНТАНА – 2020Г. 71.45 KB
27.08.2020 ЗАПОВЕД, УКАЗАНИЯ, МЕТОДИКА И ЕЛЕКТРОНЕН ФАЙЛ „ОПИС ФАКТУРИ“ – КАМПАНИЯ „АКЦИЗ 2020“. 178.61 KB
18.08.2020 От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя. 84.24 KB
18.08.2020 Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
18.08.2020 Заповед РД09-655/17.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки за 2020 г. 743.78 KB
18.08.2020 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА. 21.98 KB
12.08.2020 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония) за стопанската 2020/2021 г. 108.50 KB
07.08.2020 Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и приложения към нея. 667.29 KB
05.08.2020 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2020-2021 година. 243.00 KB
13.07.2020 Министерство на земеделието, храните и горите ще проведе дискусия със заинтересовани страни на тема „Представяне на проект на добри земеделски практики“ на 15 юли (сряда) 2020 г. от 15:00 ч. чрез видеоконферентна връзка. Пълният текст на поканата и проект на списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда може да свалите от тук. 8.50 MB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728