29.02.2024


Go back
Публикуван 21.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2022/2023г. 3.70 MB
Публикуван 21.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2022/2023г. 973.11 KB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене за стопанската 2022/2023г. 1.40 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък Извор за стопанската 2022/2023г. 1.16 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна Панега за стопанската 2022/2023г. 1.25 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2022/2023г. 1.71 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Брестница за стопанската 2022/2023г. 1.65 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2022/2023г. 1.71 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2022/2023г. 1.21 MB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg