21.02.2024


Go back
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка Желязна ОЗ за стопанската 2022/2023г. 1.00 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница ДТН за стопанската 2022/2023г. 655.93 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница ТН за стопанската 2022/2023г. 693.06 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница ОЗ за стопанската 2022/2023г. 3.77 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене ОЗ за стопанската 2022/2023г. 996.66 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене ТН за стопанската 2022/2023г. 758.01 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка Желязна ТН за стопанската 2022/2023г. 620.94 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор ДТН за стопанската 2022/2023г. 4.36 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор ТН за стопанската 2022/2023г. 7.00 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор ОЗ за стопанската 2022/2023г. 5.41 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg