02.12.2023


Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване па земеделски земи през стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Багрянка. ЕКАТТЕ 02155, общ. Момчилград, обл. Кърджали. Публикувано на 02.09.2019 220.08 KB
Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване па земеделски земи през стопанската 2019/2020 г. за землището на с. ГРУЕВО. ЕКАТТЕ 17988, общ. Момчилград, обл. Кърджали. Публикувано на 02.09.2019 215.36 KB
Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване па земеделски земи през стопанската 2019/2020 г. за землището на с. Седлари ЕКАТТЕ 65961, общ. Момчилград, обл. Кърджали. Публикувано на 02.09.2019 218.75 KB
График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Момчилград- публикувано на 08.08.2019 г. 55.89 KB
ОТКРИВАМ процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землища на Община Момчилград, област Кърджали за стопанската 2019/2020 г. - публикувано на 05.08.2019 г. 387.58 KB
Общинска служба земеделие гр. Момчилград на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година в землищата на град Момчилград , селата: Багрянка, Груево, Момина сълза, Прогрес, Птичар, Садовица, Свобода и Седлари, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 01.08.2019 г. 243.86 KB


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76