29.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Суходол, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 425.84 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Орлинци, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 827.03 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Момина църква, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 7.64 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Зорница, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.04 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Загорци, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.66 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Варовник, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.90 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Вълчаново, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 5.42 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.63 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Средец, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 3.14 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Сливово, общ.Средец, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.06 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg