28.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Медово, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 729.65 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.62 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Козичино, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.41 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Косовец, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 573.52 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Каменар, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 579.25 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Каблешково, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 2.26 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Гълабец, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 777.44 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Горица, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.63 MB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Белодол, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 698.75 KB
Карта за разпределение на масивите за ползване за землището на гр.Бата, общ.Поморие, обл.Бургас за стопанската 2021-2022г. 1.04 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg