19.06.2024


с.Чернозем, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО-09-628-6/15.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-628-2/15.11.2022 г. с регистри и карта за служебно разпределение за стопанската 2022-2023 година 6.41 MB
с. Лесово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-117-2/14.02.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 26.35 MB
Заповед № ПО-09-450-6 / 02.02.2023 г. - полски пътища в споразумение за с.Добрич 79.95 KB
Заповед № ПО-09-491-7 / 14.12.2022 г. - полски пътища в споразумение за с.Стройно 78.48 KB
Заповед № ПО-09-491-6 / 14.12.2022 г. - полски пътища в споразумение за с.Борисово 78.71 KB
гр.Елхово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-670-2/22.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 3.64 MB
с. Маломирово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-692-2/29.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.79 MB
с. Раздел, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-691-2/29.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.17 MB
с. Голям дервент, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-690-2/28.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 9.62 MB
с.Славейково, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-668-2/21.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 3.29 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854