23.06.2024


гр.Болярово - заповед РД-07-015-1/02.03.2021г. за изменение на споразумение 82.50 KB
гр.Болярово - регистър имоти от изменение на споразумение 109.56 KB
гр.Болярово - бели петна от изменение на споразумение 20.39 KB
Заповед № РД-07-051-2/24.02.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-51/13.11.2020г изменена със Заповед № РД-07-051-1/05.02.2021г . за землището на с. Попово , общ. Болярово, област Ямбол 82.50 KB
с. Попово , общ. Болярово - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 138.37 KB
с. Попово , общ. Болярово - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 46.50 KB
Заповед № РД-07-051-1/05.02.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-51/13.11.2020г. за землището на с. Попово , общ. Болярово, област Ямбол 81.50 KB
с. Попово , общ. Болярово - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 136.72 KB
с. Попово , общ. Болярово - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 46.00 KB
с. Воден, общ.”Болярово” - заповед РД-07-091/03.02.2021 г. на споразумение за стопанската 2020-2021 година 121.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854