24.09.2021


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“-Варна 130.14 KB
Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 70.26 KB
Заповед за утвърждаване на процедури, инструкции и документи за осъществяване на предварителен контрол в ОДЗ Варна и Мониторинг на дейностите в ОДЗ Варна 12.04 MB
Процедури, инструкции и документи за осъществяване на предварителен контрол в ОДЗ Варна 208.32 KB
Процедура за избор на независим оценител за изготвяне на пазарна оценка за имоти от ДПФ 132.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 157.62 KB
Съобщение за утвърдени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност в ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВАРНА. 13.72 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ВАРНА 367.33 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА 999.30 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за процедурите по оценяване на изпълнението и обучението на служителите от Областна дирекция „Земеделие" - Варна 603.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443