04.07.2022


актуално Заявление за достъп до обществена информация 16.29 KB
01.02.2022 актуално ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВИДИН-2021 59.44 KB
01.02.2022 актуално Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Видин за 2022 г. и форматите, в които е достъпна 24.50 KB
01.02.2022 актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН-2021 116.50 KB
01.02.2022 актуално Информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Видин 10.26 KB
01.02.2022 актуално ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВИДИН 64.25 KB
актуално Информация, предоставяна повече от 3 пъти по глава 3 от ЗДОИ 68.00 KB
актуално Информационни масиви, ползвани от ОДЗ-Видин 10.25 KB
актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН 116.00 KB
актуално Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Видин и форматите, в които е достъпна 24.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489