22.04.2024


актуално Информация за най-висока тръжна цена на декар, на която са сключени договорите за земи от държавен поземлен фонд за землищата на територията на област Видин за стопанската 2023-2024 година. 372.23 KB
ВАЖНО НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. 17.57 KB
31.05.2022 актуално Заповед РД-04-193/31.05.2022 г. за обявяване на пожароопасен сезон 2022 1.25 MB
актуално 09.11.2021 Годишен отчет за енергийна ефективност - 2021-ОД"Земеделие"-Видин-09.11.2021 1.04 MB
ВАЖНО ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НЕОБХОДИМИ ЗА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ 71.95 KB
ВАЖНО актуално ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 2020 7.51 KB
актуално Информация за пожароопасен сезон 2020 35.00 KB
актуално Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 2020 65.29 KB
актуално Съобщение за начало на пожароопасен сезон-2020 16.51 KB
актуално Период на настъпване на восъчна зрялост 64.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489