18.04.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1277-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.00 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1558-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Лозен, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1309-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1563-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Сладък Кладенец, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1288-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1435-4/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Казанка, общ. Стара Загора, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Стара Загора, за стопанската 2020-2021 година - публикувано на 06.01.2021. 2.53 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Арнаутито, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 5.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бъдеще, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бенковски, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 3.97 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289