21.05.2024


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1274-3/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Елхово, общ. Николаево, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1296-3/18.02.2021 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Едрево, общ. Николаево, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.02.2021 г. 80.50 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1461-2/16.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 18.01.2021 г. 93.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 23.10.2020 г. 2.16 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 23.10.2020 г. 12.75 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Паничерево, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.23 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на гр. Гурково, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 4.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Гурково, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.12 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Димовци, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 4.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Николаево, общ. Николаево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 26.10.2020 г. 3.00 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289