20.09.2020


10.09.2020 г. Информация за конкурс за длъжността "Младши експерт" за ОСЗ Раковски. 141.83 KB
25.08.2020 г. О Б Я В Я В А : КОНКУРС за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Раковски, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 87.00 KB
18.08.2020 Протокол и формуляр от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Първомай, ГД „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 58.72 KB
14.07.2020г. Списък и протокол за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "старши експерт" за Общинска служба "Земеделие" Първомай. 141.80 KB
Обявление конкурс старши експерт ОСЗ Първомай. 88.50 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 672.04 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Карлово, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 242.90 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Първомай, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 728.18 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Карлово. 64.07 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Първомай. 64.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30