29.10.2020


11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Карлово. 64.07 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Първомай. 64.21 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в административно звено ГД "Аграрно развитие". 61.77 KB
11.05.2020 г. Заповед за продължаване на конкурсните процедури на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 764.41 KB
17.03.2020 г. Заповед за отлагане всички обявени конкурси в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 434.56 KB
09.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за длъжността „старши експерт“ в административно звено: Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив . 1.19 MB
06.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за младши експерт в ОСЗ Първомай. 1.44 MB
06.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за младши експерт в ОСЗ Карлово. 1.90 MB
19.06.2019 г. Протокол от конкурс за Общинска служба земеделие - гр. Раковски . 108.50 KB
19.06.2019 г. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт " в Общинска служба по земеделие - гр. Раковски, ГД " Аграрно развитие" при ОД " Земеделие" - Пловдив . 16.77 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30