24.10.2019


03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Стамболийски. 21.68 KB
03.12.2018г. Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 77.50 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Стамболийски. 85.50 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт за ОСЗ Родопи. 89.00 KB
03.12.2018г. Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт за ОСЗ Първомай. 86.50 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността старши експерт в ОСЗ Първомай. 20.57 KB
03.12.2018г. Протокол за допуснати и недопуснати участници за конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ Родопи. 22.07 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за младши експерт ОСЗ Родопи 93.00 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за младши експерт ОСЗ Стамболийски 93.00 KB
20.11.2018 Обява за конкурс за старши експерт ОСЗ Първомай 94.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30