25.03.2023

 1. ПД-05-2 (1)
  .pdf file (394.06 KB)
  П О К А Н А - ПД-05-2 от 23.03.2023г. На основание чл. 56ж, ал. 2, изречение първо от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Областна дирекция "Земеделие" - Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, организира избор за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
  3/23/2023 4:31:17 PM
  Download
 2. ПД-05-1
  .pdf file (395.52 KB)
  П О К А Н А - ПД-05-1 от 23.03.2023г. На основание чл. 56ж, ал. 2, изречение първо от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Областна дирекция "Земеделие" - Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, организира избор за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл. 27, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
  3/23/2023 4:28:52 PM
  Download
 3. СПИСЪК 2023
  .pdf file (446.86 KB)
  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие " -Хасково, както и форматите в които е достъпна- чл.15а, ал.3 от закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), актуален към 23.03.2023г.
  3/23/2023 10:20:09 AM
  Download
 4. ПО-09-20
  .pdf file (338.24 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-407/21.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище гр. Симеоновград , общ. Симеоновград обл. Хасково.
  3/23/2023 10:16:38 AM
  Download
 5. ПО-09-19
  .pdf file (345.02 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-441/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Сърница , общ. Минерални бани, обл. Хасково.
  3/23/2023 10:14:45 AM
  Download
 6. РЕШЕНИЕ_KZZ-2 - Copy
  .doc file (107.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 17.03.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  3/22/2023 1:49:17 PM
  Download
 7. Okonchatelni-inspektor
  .pdf file (847.33 KB)
  Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  3/10/2023 3:48:41 PM
  Download
 8. rezultati test-inspektor
  .pdf file (866.83 KB)
  Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  3/10/2023 3:47:12 PM
  Download
 9. Okonchatelni-ml. ekspert
  .pdf file (951.94 KB)
  Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  3/10/2023 3:45:50 PM
  Download
 10. Dopusnati intervu
  .pdf file (844.73 KB)
  Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково.
  3/10/2023 3:44:30 PM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg