29.01.2020

 1. Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1
  .pdf file (43.54 KB)
  Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Download
 2. Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1
  .pdf file (33.52 KB)
  Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Download
 3. Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1
  .pdf file (24.42 KB)
  Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Download
 4. Приложение № 4 по ЧЛ. 17, АЛ. 1
  .pdf file (29.41 KB)
  Приложение № 4 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  1/28/2020 5:12:52 PM
  Download
 5. Info Sheet 404_27 01 2020
  .docx file (79.44 KB)
  Info Sheet 404_27 01 2020.docx
  1/28/2020 4:30:36 PM
  Download
 6. Info Sheet 403_20 01 2020
  .docx file (88.85 KB)
  Info Sheet 403_20 01 2020.docx
  1/22/2020 5:03:09 PM
  Download
 7. rd-04-5
  .pdf file (160.47 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-5 от 22.01.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Узтройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", въз основа на писмо с изх. №101/14.01.2020г. на Община Маджарово.
  1/22/2020 4:38:06 PM
  Download
 8. родопи пмл
  .zip file (494.27 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-2 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год.
  1/22/2020 4:28:08 PM
  Download
 9. александрово пмл
  .zip file (370.53 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-3 Хасково, 21.01.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по повод доклад на в. и. д. началник на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-1/ 08.01.2020 год.
  1/22/2020 4:28:08 PM
  Download
 10. protokol ot 20.01.2020-vazr
  .docx file (68.06 KB)
  П Р О Т О К О Л № 3-В от 20.01.2020 год. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-07-26/ 30.12.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Хасково.
  1/20/2020 6:21:16 PM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg