30.05.2020

 1. rd-04-32_20200529
  .pdf file (206.07 KB)
  З А П О В Е Д № РД-04-32/29.05.2020 год. На основание чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областни Дирекции "Земеделие" във връзка с Наредба№ 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти, Наредба№ 8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и писмо с изх.№91-390/27.05.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите с оглед недопускане възникване на пожари и нанасяне щети на сгради, селскостопански инвентар и земеделска продукция в земеделски земи и горски територии.
  5/29/2020 2:50:54 PM
  Tags Важно
  Download
 2. Signali za Pojari
  .docx file (12.71 KB)
  ДФ „Земеделие” създаде специален имейл за сигнали за пожари- pojari@dfz.bg.
  5/28/2020 1:17:34 PM
  Tags Важно
  Download
 3. po-09-29
  .pdf file (199.10 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-29 от 28.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-87/ 27.05.2020 год. и искане с рег. № РД-12-05-84/ 20.05.2020 год.
  5/28/2020 12:25:45 PM
  Download
 4. Info Sheet 421_26 05 2020
  .docx file (129.44 KB)
  Info Sheet 421_26 05 2020.docx
  5/27/2020 10:07:47 AM
  Download
 5. обявление среща на 26.05.2020г. - лозари
  .docx file (14.51 KB)
  Обявление за среща на 26.05.2020г. със земеделски стопани от лозаро-винарския сектор
  5/22/2020 11:29:49 AM
  Download
 6. Doklad_Udov_2019
  .pdf file (479.39 KB)
  Доклад за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция"Земеделие" - Хасково за 2019г.
  5/21/2020 4:24:38 PM
  Download
 7. Info Sheet 420_18 05 2020
  .docx file (82.32 KB)
  Info Sheet 420_18 05 2020.docx
  5/20/2020 11:58:08 AM
  Download
 8. po-09-28_
  .pdf file (182.58 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-28 от 14.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод заявление с рег. № Д-38/ 14.05.2020 год.
  5/15/2020 12:12:59 PM
  Download
 9. Info Sheet 419_11 05 2020
  .docx file (91.11 KB)
  Info Sheet 419_11 05 2020.docx
  5/11/2020 5:03:13 PM
  Download
 10. Stamen_2
  .pdf file (624.07 KB)
  5/11/2020 1:30:08 PM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg