03.12.2020


ОБЯВА 61.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ГОРСКО НОВО СЕЛО община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 30.10.2020г.] 522.59 KB
Заповед изготвено служебно разпределение по чл. 37в, ал. 3 и ал. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОДИНА община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 502.84 KB
Заповед изготвено служебно разпределение по чл. 37в, ал. 3 и ал. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. ЗЛАТАРИЦА община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 580.68 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. ДЕДИНЦИ община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 545.02 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РАЗСОХА община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 402.98 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. РОСНО община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 444.39 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. СРЕДНО СЕЛО община Златарица (обработваема земя). Картата на масивите за ползване и на регистър към нея по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ са на разположение в общинската служба по земеделие.[обявена на 21.10.2020г.] 449.38 KB
Изготвен е проект на Служебно разпределение на масивите за ползване на земеделските земи на землище гр. Златарица. (Обявено на 21.09.2020г.) 24.50 KB
Обявление за среща във връзка с предстоящото сключване на спораземения за стопанската 2020/2021г. 60.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа