19.06.2024


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Линк до Профил на купувача, поддържан от ЦАИС ЕОП

Предварителни обявления

повече >>

 

Процедури
повече>>

Публични покани
повече>>
 

Обяви

повече >>

 

Вътрешни правила

повече >>


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg