Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2022 година. Публикуван на 17.09.2022 г. 216.15 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година-част 2. Публикуван на 17.09.2022 г. 16.52 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2022 година-част 1. Публикуван на 17.09.2022 г. 16.86 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ- 2022 година. Публикуван на 17.09.2022 г. 1.57 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2021 година 1.26 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2021 година-част 2 16.23 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ- 2021 година-част 1 20.59 MB
Декларации по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ- 2021 година 1.56 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2020 година 1.38 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от Закона - 2019 година 1.81 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg