28.05.2020


20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 672.04 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Карлово, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 242.90 KB
20.05.2020 г. Протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Първомай, Главна дирекция "АР" при ОДЗ - Пловдив и формуляр за окончателните резултати на кандидатите от 19.05.2020 г. 728.18 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Карлово. 64.07 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Първомай. 64.21 KB
11.05.2020 г. Информация за допуснати кандидати за длъжността "старши експерт" в административно звено ГД "Аграрно развитие". 61.77 KB
11.05.2020 г. Заповед за продължаване на конкурсните процедури на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 764.41 KB
17.03.2020 г. Заповед за отлагане всички обявени конкурси в Областна дирекция "Земеделие" Пловдив. 434.56 KB
09.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за длъжността „старши експерт“ в административно звено: Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив . 1.19 MB
06.03.2020 г. Протокол и списъци за допуснати и недопуснати кандидати и информация за тест е интервю за конкурс за младши експерт в ОСЗ Първомай. 1.44 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30