24.10.2020


10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Садово за стопанската 2019/2020 г. 3.43 MB
ОСЗ-Садово по реда на чл.74,ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите за землище на с.Чешнегирово, общ.Садово за 2019/2020 стопанска година. Регистъра и картата могат да се разгледат в ОСЗ-Садово. 165.16 KB
ОСЗ-Садово по реда на чл.74,ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите за землище на с.Богданица, общ.Садово за 2019/2020 стопанска година. Регистъра и картата могат да се разгледат в ОСЗ-Садово. 126.79 KB
ОСЗ-Садово по реда на чл.74,ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите за землище на с.Болярци, общ.Садово за 2019/2020 стопанска година. Регистъра и картата могат да се разгледат в ОСЗ-Садово. 128.07 KB
Обява предварителни регистри . 64.53 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 1.56 MB


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30