24.10.2020


03.02.2017г. Заповед № РД11-871 от 02.02.2017г.на Директора на ОДЗ- Пловдив за изменение на Заповед № РД11-7791/03.10.2016г. за гр. Пловдив,Община Пловдив за стопанската 2016/2017г. 3.01 MB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив . 646.88 KB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив за стопанската 2016/2017г. 3.49 MB
10.09.2016г. ОБЯВА-окончателни регистри 71.00 KB
05.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Пловдив 80.00 KB
05.08.2016г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 297.29 KB
05.08.2016г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 307.44 KB


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30