30.09.2023


Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „Началник” на ОСЗ-Гулянци, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 231.87 KB
Списък с допуснати кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК”, ОСЗ-Гулянци в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 242.42 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 55.98 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Началник, ОСЗ-Гулянци, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 531.10 KB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 532.93 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „Началник” на ОСЗ-Плевен и ИРМ – Пордим, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 232.75 KB
Списък с допуснати кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК”, ОСЗ-Плевен и ИРМ-Пордим в ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 232.06 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, ИРМ – Пордим, ОСЗ-Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 233.02 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт” в ОСЗ-Кнежа, Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса 232.26 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Старши експерт - ИРМ-Пордим, ОСЗ-Плевен, ГД “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 244.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com