25.09.2023


Протокол №1/21-22.08.2023г. от проведен търг I тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за 2023-2024г., обявен със заповед РД-04-119/13.07.2023г. 4.23 MB
Заповед № РД-04-127/08.08.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землищата на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, с. Градище, община Левски, с. Ракита, община Червен бряг и с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 409.21 KB
Заповед № РД-04-124/31.07.2023г. за прекратяване на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имот, находящ се в стопански двор с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен. 397.21 KB
Заповед № РД-04-123/31.07.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землище с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ. 404.46 KB
Протокол №1/24.07.2023г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-106/16.06.2023г. 558.96 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2023-2024 276.20 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2023/2024 107.27 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2023/2024 105.45 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2023-2024г - (първа тръжна сесия) 796.50 KB
3аповед № РД-04-119/13.07.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2023-2024 година. 63.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com