13.06.2024


21.01.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди. 24.79 KB
21.01.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии. 16.51 KB
21.01.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди. 18.73 KB
21.01.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 26.01 KB
18.11.2019 Решение № 5 от 18.11.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ. 103.00 KB
01.10.2019 Решение № 4 от 01.10.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ. 110.00 KB
25.06.2019 Решение № 3 от 25.06.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ 104.50 KB
04.06.2019 Решение № 2 от 04.06.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ 107.50 KB
28.03.2019 Решение № 1 от 28.03.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ 98.50 KB
07.12.2018 Решение № 7 от 05.12.2018 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ 112.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728