07.02.2023


АКТ.01.01.2023 Публичен Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Монтана. 91.00 KB
АКТ.12.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 17.31 MB
АКТ. 10.2022 Декларации за несъвместимост на служителите от Областна дирекция "Земеделие" - Монтана и общинските служби по земеделие. 2.42 MB
АКТ. 10.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Главна дирекция "Аграрно развитие". 14.71 MB
АКТ. 08.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 16.97 MB
AKT.06.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Дирекция "АПФСДЧР" 6.70 MB
АКТ. 10.2021 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 25.30 MB
06.11.2018 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 164.50 KB
06.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. 95.00 KB
29.05.2018 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 603.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728