07.02.2023


21.12.2021 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 5.86 MB
21.12.2021 ГОДИШНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЗА 2021Г. 218.39 KB
21.12.2021 ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 431.61 KB
21.12.2021 ПРОЕКТ ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 296.16 KB
20.11.2020 ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020Г. 191.66 KB
20.11.2020 ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019Г. 130.65 KB
30.07.2019 АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ 196/11.04.2019 НА МС. 1.82 MB
30.07.2019 РЕШЕНИЕ 196/11.04.2019 НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2007-2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г., НА СПИСЪК С ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г., И НА СПИСЪК С ПРОГРАМИ И ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО ИМ. 58.50 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728