АКТ. 03.12.2019 Декларации за несъвместимост на служителите от Областна дирекция "Земеделие" - Монтана и общинските служби по земеделие. 3.99 MB
АКТ. 03.12.2019 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 36.85 MB
АКТ. 03.12.2019 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 29.70 MB
АКТ. 03.12.2019 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Главна дирекция "Аграрно развитие" 14.82 MB
11.07.2019 АКТ.23.01.2019 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Дирекция "АПФСДЧР" 6.75 MB
06.11.2018 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 164.50 KB
06.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. 95.00 KB
29.05.2018 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 603.00 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 873"