03.12.2023


07.03.2023 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2022 ГОДИНА. 4.24 MB
07.03.2023 ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА ЗА 2022Г. 1.42 MB
18.02.2022 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2021Г. 1.76 MB
18.02.2022 ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА ЗА 2021Г. 96.93 KB
11.02.2021 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2020 ГОДИНА. 2.78 MB
11.02.2021 ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 - 31.12.2020 Г. 590.70 KB
11.02.2021 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОДЗ-МОНТАНА ПРЕЗ 2020 Г. 446.07 KB
11.02.2020 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2019 ГОДИНА. 5.54 MB
11.02.2020 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ - 2019 ГОДИНА В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА. 205.00 KB
01.03.2019 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ - 2018 ГОДИНА В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА. 197.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728