13.04.2024


Заповеди полски пътища на територията на община Момчилград. Публикувано на 06.12.2022 г. 4.13 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Момчилград за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 30.09.2022 г. 3.41 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Момчилград за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ.Публикувано на 30.09.2022 г. 3.58 MB
Окончателни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 18.08.2021 г. 508.76 KB
График на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища на територията на община Момчилград. Публикувано на 18.08.2022 г. 298.94 KB
Предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 08.08.2022 г. 510.28 KB
Общинска служба земеделие гр. Момчилград на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землищата: Багрянка, Върхари, Груево, Загорско, Момчилград, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Прогрес, Птичар, Садовица, Свобода, Седлари, Соколино, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 02.08.2022 г. 257.54 KB


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76