13.04.2024


Заповеди полски пътища на територията на община Крумовград. Публикувано на 06.12.2022 г. 5.34 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за служебни разпределения на масивите за ползване в землищата на територията на община Крумовград за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 30.09.2022 г. 7.56 MB
Заповеди на директора на ОДЗ - Кърджали за доброволни споразумения на масивите за ползване в землищата на територията на община Крумовград за стопанската 2022/2023 г. и регистър по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ.Публикувано на 30.09.2022 г. 3.23 MB
Обява за служебни разпределения. Публикувано на 08.09.2022 г. 409.21 KB
Заповед за прекратяване Студен кладенец - публикувано на 08.09.2022 г. 313.75 KB
Заповед за прекратяване Сбор - публикувано на 08.09.2022 г. 310.00 KB
Заповед за прекратяване Джанка - публикувано на 08.09.2022 г. 310.93 KB
Заповед за прекратяване Голям девесил - публикувано на 02.09.2022 г. 261.52 KB
Заповед за прекратяване Стари чал - публикувано на 02.09.2022 г. 309.34 KB
Заповед за прекратяване Сладкодум - публикувано на 02.09.2022 г. 308.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76