19.06.2024


Заповед за прекратяване Горски извор - публикувано на 24.08.2020 г. 219.21 KB
Регистър на имотите по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 05.08.2020 г. 56.14 KB
Общинска служба земеделие с. Кирково на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землището на село Горски извор , че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 03.08.2020 г. 259.31 KB
Общинска служба земеделие с. Кирково на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищато на село Чорбаджийско , че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 183.22 KB
ОТКРИВАМ процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землища на Община Кирково, област Кърджали за стопанската 2018/2019 г. 122.46 KB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Крумовград. График на заседанията на комисиите по землища. 140.13 KB


ADDRESS:

Kardzhali 6600,
74, Balgaria blvd.

PHONES:
tel./fax
(0361) 6 29 76