15.12.2019

Услуги ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация. 71.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за бракуване на трайни насaждения с изтекъл срок на амортизация. 30.50 KB
Услуги ОДЗ Заявлние акт категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение. 33.50 KB
Услуги ОСЗ Предоставяне на бaланс по характеристики. 81.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за вписване в регистъра на развъдните ферми и стопанства (птици, свине и зайци). 89.00 KB
Услуги ОСЗ Заснемане на координати на трайни насъждения. 80.50 KB
Услуги ОСЗ Трасиране на граници на имот. 79.50 KB
Услуги ОСЗ Предоставяне на данни по характеристики на имот. 80.00 KB
Услуги ОСЗ Справка за налична информация от регистъра на собствениците. 79.00 KB
Услуги ОСЗ Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване. 79.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712