27.05.2024


с.Лесово, общ.Елхово - заповед РД-07-0100/09.03.2020 г. на споразумение за стопанската 2020-2021 година 121.00 KB
с.Лесово, общ.Елхово - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2020-2021 година 153.47 KB
с.Лесово, общ.Елхово - бели петна от споразумение за стопанската 2020-2021 година 36.63 KB
Заповед № РД-07-042-1/18.01.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-42/10.11.2020г. за землището на Кирилово, общ. Елхово, област Ямбол 82.00 KB
с.Кирилово, общ.Елхово - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 123.41 KB
с.Кирилово, общ.Елхово - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 16.95 KB
Заповед № РД-07-023-1/11.01.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-23/26.10.2020г. за землището на сРаздел , общ. Елхово, област Ямбол 82.50 KB
с.Раздел , общ.Елхово - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 71.73 KB
с.Раздел , общ.Елхово - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 19.07 KB
Заповед № РД-07-049-1/08.01.2021г. за изменение на Заповед № РД-07-49/13.11.2020г. за землището на с.Голям Дервент, общ. Елхово, област Ямбол 81.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854