31.05.2023


Препис-извлечение от протокол 4 с окончателните резултати от проведен конкурс на 07.03.2023г. за длъжността "младши експерт" в ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-гр. Ямбол 40.00 KB
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността "Младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие"- Ямбол 83.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" към ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие"-Ямбол 88.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" Ямбол / краен срок за подаване на заявления 20.02.2023г. / 93.00 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността началник на ОСЗ гр.Болярово 46.50 KB
Препис-извлечение от Протокол 4/23.11.2022 г. - окончателни резултати от конкурс за длъжността младши експерт в ОСЗ гр.Елхово 51.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността„Младши експерт” в ОСЗ гр. Елхово,към ГД“Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие”-Ямбол 81.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Началник на Общинска служба по земеделие – Болярово към ГД „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие” Ямбол 81.50 KB
Обявление на конкурс за длъжността "началник" на ОСЗ Болярово / 26.10.2022г. / 94.00 KB
Обявление на конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ Елхово / 26.10.2022г. / 94.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854