13.04.2024


актуално 26.01.2024 Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2023/2024 година, което ще се прилага за стопанската 2024/2025 г. както следва: 78.33 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2022/2023 година, което ще се прилага за стопанската 2023/2024 г. както следва: 569.41 KB
25.01.2022 Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2021/2022 година, което ще се прилага за стопанската 2022/2023 г. както следва: 108.37 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2020/2021 година, което ще се прилага за стопанската 2021/2022 г. както следва: 990.53 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2019/2020 година, което ще се прилага за стопанската 2020/2021 г. както следва: 493.85 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2018/2019 година, което ще се прилага за стопанската 2019/2020 г. както следва: 108.49 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2017/2018 година, което ще се прилага за стопанската 2018/2019 г. както следва: 467.79 KB
актуално Размер на средното годишно рентно плащане за територията на област Видин по общини и землища за стопанската 2016/2017 година, което ще се прилага за стопанската 2017/2018 г. както следва: 625.38 KB
актуално Заповед и указания по чл.37 б и 37 в от ЗСПЗЗ-2018-2019 653.55 KB
актуално Заявление по чл.37, ж, ал12 37.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489