24.04.2024


23.04.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин, офис Макреш към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.00 KB
23.4.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Видин, офис Макреш към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
актуално 16.04.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК на ОСЗ Брегово“ към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 80.50 KB
актуално 10.04.2024 Областна дирекция "Земеделие" Видин, обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Брегово, офис Ново село към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.00 KB
актуално 1.04.2024 Областна дирекция "Земеделие"- Видин обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Видин-офис Макреш към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.00 KB
актуално 26.03.2024 Областна дирекция "Земеделие"- Видин обявява конкурс за длъжността „Началник” в Общинска служба по земеделие – Брегово към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.50 KB
актуално 22.03.2024 Списък на окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 86.50 KB
актуално 20.03.2024 Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Видин към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 78.00 KB
12.03.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 82.00 KB
12.03.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489