27.02.2024


Аврен
повече>>


Аксаково

повече>>


Белослав

повече>>


Бяла

повече>>


Варна

повече>>


Ветрино

повече>>

 

Вълчи дол

повече>>


Девня
повече>>


Долни чифлик

повече>>


Дългопол


повече>>


Провадия

повече>>


Суворово
повече>>

 

 

заповед Изменение на Заповед РД 19-04-236/ 17.10.2019 год. на Директора на ОДЗ Варна, на основание чл.37в, ал.10 отЗСПЗЗ за сключване на договори за имотите от ДПФ за обл.Варна - публикувана на 06.01.2020г 634.90 KB
Заповед РД 19-04-236/ 17.10.2019 год. на Директора на ОДЗ Варна, на основание чл.37в, ал.10 отЗСПЗЗ за сключване на договори за имотите от ДПФ за обл.Варна по общини 120.12 KB
Изменение на Заповед за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землище Булаир, община Долни чифлик, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г - публикувана на 11.09.2019г 60.68 KB
Обяви за обявяване на окончателни регистри, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ по общини за област Варна - публикувани на 26.08.2019г 1.91 MB
ГРАФИК за извънредно заседание НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ за землището на с. Старо Оряхово за стопанската 2019-2020 г 84.54 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37в, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК за стопанската 2019-2020 г 84.52 KB
Изменение на Заповед за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата на община Провадия, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г - публикувана на 13.082019г 40.32 KB
ГРАФИЦИ за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г- публикувано на 06.08.2019г 2.11 MB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 ОТ ППЗСПЗЗ по общини за област Варна - публикувани на 01.08.2019г 16.25 MB
Заповеди за назначаване на комисии, за сключването на споразуменията за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землищата от област Варна по общини, при условията и реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г 1.29 MB


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443