10.04.2020


18.03.2020 год. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СОФИЯ ГРАД 82.00 KB
Система за провеждане и определяне на резултатите от тест в конкурса “главен счетоводител” в дирекция „Административно - правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град. 94.00 KB
ИНФОРМАЦИЯ до допуснатите кандидати за длъжността “главен счетоводител” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 79.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен счетоводител” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 71.85 KB
ОД "Земеделие" София град, обявява конкурс за заемане на длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град 84.00 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392