новини
 • 17.11.2023 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 • 06.11.2023 г.
  Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г.
  прочети >>
 • 06.11.2023 г.
  Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец ноември 2023 г. 1.43 MB
Протокол №9 от 20.10.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 36.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец октомври 2023 г. 1.48 MB
Протокол №8 от 15.09.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 37.50 KB
Протокол №7 от 28.07.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 36.50 KB
Протокол №6 от 16.06.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 34.50 KB
Протокол 26.09.2023 г. от проведена следваща тръжна сесия за отдаване под наем на ПМЛ от ДПФ в област Русе за стопанската 2023/2024 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 49.72 KB
Откриване на процедура за провеждане на следваща тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Русе, за стопанската 2023/2024 г. - всички необходими документи 4.19 MB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец септември 2023 г. 1.33 MB
Протокол №1/08.08.2023 г. от проведена тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за землища Ветово, Иваново, Сливо поле и Ценово за стопанската 2023/2024 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 1.65 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »