новини
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани от ПРСР
  прочети >>
 • 13.11.2022 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 • 13.10.2022 г.
  На 17-и и 18-и октомври ще има допълнителен прием по държавната помощ за газьола
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол №1/16.11.2022 г. от проведена следваща тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ от област Русе за стопанската 2022/2023 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 90.09 KB
Протокол №7 от 07.10.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 33.50 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец ноември 2022 г. 437.30 KB
Откриване на процедура за провеждане на Втора тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Русе, за стопанската 2022/2023 г. - всички необходими документи 930.74 KB
Протокол №6 от 09.09.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 34.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец октомври 2022 г. 427.56 KB
Протокол №1/27.09.2022 г. от проведена следваща тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Русе за стопанската 2022/2023 г. по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 53.67 KB
Протокол №5 от 29.07.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 41.00 KB
Протокол №1/19.08.2022 год. от проведен общ търг с тайно наддаване по реда на чл.105, ал.2 и ал.3 и чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляващи свободни, годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организации по §12 и 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на основание Заповед № РД-04-91/04.07.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Русе 64.58 KB
Протокол №2/19.08.2022 год. от проведена първа процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.105, ал.2 и ал.3 и чл.106, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, за земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляваща свободна, годна за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване, находяща се в бивш стопански двор на организация по §12 и 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на основание Заповед № РД-04-92/04.07.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Русе 57.73 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »