новини
 • 07.03.2023 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 • 28.02.2023 г.
  Директорът на ОД "Земеделие" Русе взе участие в съвместна българо-румънска земеделска работна група заседава в Гюргево
  прочети >>
 • 20.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец април 2023 г. 577.26 KB
Протокол №3 от 09.03.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 39.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец март 2023 г. 620.05 KB
Протокол №2 от 10.02.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 36.00 KB
Заповед № РД 46- 70/28.02.2023г. на Министъра на земеделието за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024г., находящи се на територията на област Русе и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта 412.00 KB
Протокол №1 от 13.01.2023 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 41.00 KB
Протокол №8 от 18.12.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 33.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец декември 2022 г. 375.27 KB
Протокол №1/16.11.2022 г. от проведена следваща тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ от област Русе за стопанската 2022/2023 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 90.09 KB
Протокол №7 от 07.10.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 33.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »