новини
 • 26.03.2020 г.
  Актуална информация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID-19
  прочети >>
 • 18.03.2020 г.
  Важно! Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


СЪОБЩЕНИЕ за промяна на място на провеждане на търг ДПФ 2020/2021г. 62.05 KB
Протокол №3 от 06.06.2020 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 266.00 KB
Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Русе, за стопанската 2020/2021 г. - всички необходими документи 336.18 KB
Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Русе, за стопанската 2020/2021 г. - всички необходими документи 964.57 KB
Протокол №2 от 08.05.2020 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 273.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец юни 2020 г. 684.57 KB
Заповед РД-04-58 от 11.05.2020 г. за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи на област Русе за времето от 22.05.2020 до 22.10.2020 г. 83.41 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец май 2020 г. 155.98 KB
Уважаеми граждани, В изпълнение на Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед РД 09-254/10.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и във връзка с решенията на извънредното заседание на МС се ограничава достъпа на външни лица до служебните помещения на ОД “Земеделие“- Русе! За целта предоставените услуги ще се извършват в СТАЯ № 6, етаж 7 на ул. „Църковна независимост“ №16 в гр. Русе! 14.07 KB
ВАЖНО!!! Алгоритъм за пререгистрация на ЗС on-line 19.99 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Results

"Всичко гласове : 731"

БЮДЖЕТ

 

ПАЗАР ЗА ЗЪРНОТО

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: zirno@abv.bg

 


https://www.mzh.government.bg/odz-ruse/bg/home/20-01-01/.aspx

 

Национална Селска Мрежа