новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 09.12.2021 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 • 23.11.2021 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец януари 2022 г. 366.29 KB
Протокол №7 от 19.11.2021 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 36.00 KB
Областен съвет по животновъдство - ДОКУМЕНТИ 308.18 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец декември 2021 г. 391.10 KB
Протокол №6 от 15.10.2021 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 34.50 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец ноември 2021 г. 379.18 KB
Протокол №1/08.10.2021 г. от проведена Втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ в област Русе за стопанската 2021/2022 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 131.50 KB
Заповед №РД-07-122/01.10.2021 г. и Актуализиран списък на имотите от Втора тръжна сесия ДПФ 2021/2022 245.08 KB
Протокол №1/28.09.2021 г. от проведена Втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на ПМЛ от ДПФ в област Русе за стопанската 2021/2022 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 78.50 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец октомври 2021 г. 475.37 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »