новини
 • 22.07.2022 г.
  От 25 юли до 7 август се забранява косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи
  прочети >>
 • 22.07.2022 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 14.07.2022 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол №1/28.07.2022 г. от проведена Първа тръжна сесия за отдаване под наем на ПМЛ от ДПФ в област Русе за стопанската 2022/2023 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 61.96 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец август 2022 г. 431.70 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец юли 2022 г. 396.14 KB
Указания по прилагане на чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ и Глава 7 от ППЗСПЗЗ и правила за регистрация на договорите за наем и аренда в ОСЗ 2.89 MB
Протокол №4 от 01.07.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 39.00 KB
Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Русе, за стопанската 2022/2023 г. - всички необходими документи 1.07 MB
Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Русе, за стопанската 2022/2023 г. - всички необходими документи 475.36 KB
Протокол №3 от 29.04.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 35.00 KB
График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец юни 2022 г. 724.38 KB
Протокол №2 от 18.03.2022 г. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ Русе 41.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »