29.11.2021


19.11.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Веселец, община Завет, област Разград 3.58 MB
18.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Острово, община Завет, област Разград 4.68 MB
18.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Прелез, община Завет, област Разград 3.88 MB
13.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград 2.59 MB
05.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на гр. Завет, община Завет, област Разград 6.18 MB
05.10.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Сушево, община Завет, област Разград 2.74 MB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2021-2022 година за землищата от община Завет - изготвени окончателни регистри, справки и баланси 73.00 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2021-2022 година за землищата от община Завет 32.52 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2021-2022 година за землищата от община Завет 72.00 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011