18.02.2020


28.05.2019 г. Стандартна оперативна процедура за регистрация на земеделските стопани. 323.88 KB
28.05.2019 г. Заповед за„Стандартна оперативна процедура за регистрация на земеделските стопани“. 308.08 KB
08.01.2019 г. Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи. 3.57 MB
31.01.2019г. Вътрешни правила за работна заплата в областна Дирекция " Земеделие" - Пловдив. 1.67 MB
05.03.2019г. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в ОД "Земеделие" - Пловдив . 8.08 MB
27.02.2019г. Заповед за утвърждаване на Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив 510.30 KB
27.02.2019г. Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив 1.83 MB
27.02.2019г. Вътрешни правила за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 3.71 MB
27.02.2019г. Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 344.81 KB
15.10.2018г. Етичен кодекс за поведение ва служителите на ОДЗ Пловдив. 1.53 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30