18.02.2020


Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.36 MB
Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.36 MB
Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.37 MB
Дата:20.05.2015 г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 2.85 MB
Обща информация за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения. Дата: 13.05.2015 г. 209.00 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от ОДЗ – Пловдив. Дата:13.05.2015 г. 21.50 KB
Заявление за предоставяне на административна услуга. Дата: 12.05.2015 г. 117.50 KB
Протокол за устно заявяване на услуга. Дата:12.05.2015 г. 108.50 KB
Наредба за административното обслужване. (Изм. и доп. ДВ бр.27 от 14.04.2015 г.) 286.44 KB
Харта за административно обслужване на ОДЗ - Пловдив 213.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30