25.03.2023

Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-407/21.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище гр. Симеоновград , общ. Симеоновград обл. Хасково. 338.24 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-441/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Сърница , общ. Минерални бани, обл. Хасково. 345.02 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-376/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Камилски дол , общ. Ивайловград обл. Хасково. 393.98 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-350/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Железино , общ. Ивайловград обл. Хасково. 341.64 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-446/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Пъстрогор , общ. Свиленград обл. Хасково. 339.42 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-493/28.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с.Вълче поле , общ. Любимец обл. Хасково. 329.21 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-531/29.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с.Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково. 342.44 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград. 353.26 KB
Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград. 474.75 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година. 277.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg