30.11.2023


БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Варна за плащане на суми за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ по създадени масиви за ползване. 261.00 KB
Заповед на МЗХ и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон за стопанската 2015/2016г 840.35 KB
Примерна таблица на файло в единен формат по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г 18.00 KB
Указанията за създаване файлове в единен формат по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г 55.00 KB
УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 100.00 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за стопанска 2015-2016 71.00 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за стопанска 2015 -2016; 103.50 KB
Електронен образец по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 18.00 KB
УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 101.50 KB
Електронен образци по чл.69, ал.1 и ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 18.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443