16.01.2021


04.01.2021г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Прелез, община Завет, област Разград 4.11 MB
29.12.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на гр. Завет, община Завет, област Разград 1.84 MB
23.11.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Острово, община Завет, област Разград 4.80 MB
05.11.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Сушево, община Завет, област Разград 3.15 MB
02.11.2020г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021г. за землището на с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград 2.52 MB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2020-2021 година за землищата от община Завет 62.85 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2020-2021 година за землищата от община Завет 72.00 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011