28.02.2024


11.11.2019г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 1.40 MB
31.10.2019г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 906.89 KB
21.10.2019г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 833.16 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2019-2020 година за землищата от община Цар Калоян 67.00 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2019-2020 година за землищата от община Цар Калоян 61.83 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011