24.10.2020


25.02.2019г. Заповед №РД-11-490-27/20.02.2019г. в изменение на Заповед № РД-11-490-26/01.10.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Пловдив за определяне масивите на ползване на земеделски земи , за землището на с. Васил Левски. 654.06 KB
Изменение на Заповед РД-11-490-26/01.10.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделските земи, за землището на с. Васил Левски , общ. Карлово, обл. Пловдив за стопанската 2018/2019г. 3.75 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 15.60 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2018/2019 г. 1.32 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 23.22 MB
Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Сопот. 153.33 KB
09.08.2018 Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Карлово. 2.02 MB
09.08.2018 Обява предварителни регистри 315.65 KB


ADDRESS:

Plovdiv 4000,
122, Maritza bul.

PHONES:
tel. (032) 63 40 22
fax: (032) 62 87 30